VERSENYLEÍRÁS ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Indulj el egy úton!” elnevezésű természetismereti turisztikai vetélkedő
Hivatalos versenylírás és adatkezelési tájékoztató

Módosítva 2020.03.24.-én. 

A változások röviden összefoglalva: A kialakult, korona vírus miatti helyzetben a Szervező úgy döntött, hogy a személyes jelenlétet igénylő döntőt nem rendezi meg, hanem az online módon lebonyolítandó elődöntőt nevezi ki döntőnek és annak eredményét tekinti végeredménynek.

A vetélkedő rövid leírása

A jubileumi, V. „Indulj el egy úton” vetélkedőre magyarországi és Kárpát-medencei általános iskolás korú gyermekek 3 korcsoportban, 4 fős csapatokban, a csapatvezető tanárok regisztrációjával tudnak benevezni. A regisztráció egyetlen feltétele, hogy a csapat elültet egy facsemetét, amelyet a regisztráció során fényképpel is igazol.

A regisztráció során a csapat jelszóval védett fiókot hoz létre. A vetélkedő oldalán történő belépést követően lehet részt venni a vetélkedőben és az egyes online fordulók megoldásainak online beküldésével lehet pontokat gyűjteni.

A vetélkedő online fordulókból, és online döntőből áll. A 3 forduló összesített pontszámával lehet bejutni a szintén online lebonyolított döntőbe, ahol a Szervező a legjobb csapatokat értékes ajándékokkal díjazza.

A regisztráló csapatok és csapatvezetőik a jelen Részvételi szabály elfogadásával tudomásul veszik, hogy az adott csapatvezetők nem saját maguk részére, hanem az általuk képviselt csapat részére nyerhetnek. A nyertes csapatok csapatvezetői kijelentik, hogy a nyeremények kizárólag a csapat érdekében vagy a csapat által használhatóak fel.

 

 1. A vetélkedő szervezője:

V.Indulj el egy úton!” elnevezéssel a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B, Belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 00013/2012-001), a továbbiakban „Szervező”, az általános iskolás gyermekek és felkészítő tanáraik számára természetismereti turisztikai vetélkedőt hirdet, a továbbiakban „Vetélkedő”. A Vetélkedő lebonyolítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.), a Seregélyesi Baptista Általános Iskola AMI (székhely: 8111 Seregélyes, Fő út 201.) és az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) a továbbiakban „Lebonyolítók”.

 

 1. A Vetélkedőben részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Vetélkedőben csapatvezetőként jogosult részt venni bármely nagykorú, cselekvőképes általános iskolában tanító tanár vagy tanító.

A Vetélkedőben csapattagként jogosult részt venni bármely 16. életévét be nem töltött, jelenleg általános iskolában tanuló gyermek.

A részvétel feltétele a Vetélkedőre a www.induljel.kektura.hu oldalon határidőben történő regisztrálás (ld. 3. és 4. pont), majd a Vetélkedő egyes fordulóiban feltett kérdések határidőre történő megválaszolása. További feltétel, hogy a regisztráló csapat tagjainak egy fát kell elültetniük, amit egy fényképpel kell igazolniuk.

A Vetélkedőben a Szervező, a Lebonyolítók és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan csapatvezető, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

Cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes gyermekek csak törvényes képviselőjük írásbeli hozzájáruló nyilatkozat megléte esetén tudnak részt venni a vetélkedőben.

Az érvényes részvételhez mind a csapatvezetők, mind a csapattagok nyilatkozatainak a csapatvezetők általi együttes, postai beküldése szükséges. Postacím: Seregélyesi Baptista Általános Iskola AMI (8111 Seregélyes, Fő út 201.) A borítékon kerüljön feltüntetésre „Indulj el egy úton…” A nyilatkozatok a Vetélkedő oldaláról tölthetők le.

 

 1. A Vetélkedő időtartama:

A Vetélkedő 2019. szeptember 18. 00:00:00 órától – 2020. április 22. 23:59:59 óráig tart.

A regisztráció beérkezésének 2019. november 04. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett regisztrációk érvénytelennek tekintendők.

A Vetélkedő 3 online fordulóból, majd a legtöbb pontot elért csapatok számára egy online döntőből áll:

Az egyes fordulók válaszait az alábbi időtartamokban lehet érvényesen beküldeni:

1. Forduló: 2019. november 11. 00:00:00 – 2019. december 15. 23:59:59
2. Forduló: 2019. december 16. 00:00:00 – 2020. január 19. 23:59:59
3. Forduló: 2020. január 20. 00:00:00 – 2020. február 23. 23:59:59

Kiss Péter próba 2019. november 11. 00:00:00 – 2020. február 23. 23:59:59 (a 3 online forduló ideje alatt bármikor teljesíthető)

Döntő: 2020. április 03. 00:00:00 – 2020. április 22. 23:59:59

A Vetélkedő eredményhirdetésére 2020. május 15-én kerül sor, elektronikusan a vetélkedő honlapján.

A regisztráció, valamint az online fordulók és az online döntő válaszainak beérkezési időpontjának meghatározásául a Vetélkedő szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Vetélkedőben való részvétel menete:

Azon általános iskolai felkészítő tanár, aki a Vetélkedő időtartama alatt:

– a www.induljel.kektura.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes, majd az iskolájának és csapatának adataival, valamint a facsemete elültetését dokumentáló fotó feltöltésével regisztrál, majd

– az egyes fordulók határidejében feltölti a csapat válaszait a Weboldalon, a továbbiakban: „Beküldés”, 

jogosulttá válik, hogy részt vegyen a Vetélkedőben, és vetélkedjen a csapata nevében, a továbbiakban együttesen: „Csapatvezető”.

A Szervező a regisztrációt végrehajtó tanárt tekinti Csapatvezetőnek. A Csapatvezető az, aki képviseli a csapatot jelen Vetélkedőben, és aki részére nyertesség esetén a nyeremény átadásra kerül. Csapatvezető csak olyan tanár lehet, aki előzetesen tájékoztatta az iskola igazgatóját, hogy a csapata regisztrálni kíván a vetélkedőbe és erre vonatkozólag beleegyezést kapott az adott igazgatótól.

 

4.1 Regisztráció

A Vetélkedőre a Weboldalon keresztül lehet regisztrálni:

Iskola kiválasztása vagy megnevezése

 • iskola elnevezésének kiválasztása OM azonosító szám alapján (megtalálható ezen a gyűjtőoldalon https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso vagy az adott iskola honlapján)
 • amennyiben nem magyarországi iskolából kívánnak regisztrálni, úgy a Csapatvezetőnek szükséges beírnia a határon túli iskola nevét, irányítószámát, település megnevezését és az országot, továbbá
 • iskola telefonszámát
 • és az iskola e-mail címét
 • és legvégül jeleznie kell, hogy az adott iskola seregélyesi illetőségű-e vagy sem

Csapatvezetői adatok megadása:

A regisztráció során az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • csapatvezető (felkészítő) tanár neve (személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév)
 • e-mail címe
 • telefonszáma (kizárólag a nyertesség esetén vagy a Vetélkedő során történő kommunikációban kerül felhasználásra)

Csapat adatok megadása:

 • Csapat neve (nem változtatható a vetélkedő során)
 • Csapat korcsoportja: 3-4. vagy 5-6. vagy 7-8. osztályos tanulókból áll
 • Csapat tag 1 teljes név (a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév)
 • Csapat tag 2 teljes név (a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév)
 • Csapat tag 3 teljes név (a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév)
 • Csapat tag 4 teljes név (a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév)
 • Csapatfotó feltöltése, amelyen látszik az elültetett facsemete valamint a 4 csapattag is (JPG, PDF formátumban, maximum 3 MB méretben)

Regisztráció befejezéséhez szükséges megtenni továbbá:

 • a regisztrálási folyamat végén a Csapatvezetőnek el kell fogadnia jelen Vetélkedő Versenyleírását és adatkezelési tájékoztatóját,
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a Vetélkedő lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint
 • opcionálisan kitöltheti a további 2 kérdést, amelyek a korábbi Vetélkedőkkel kapcsolatosak

A regisztrációs folyamat végén minden Csapatvezető egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, melyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját.

A Csapatvezető személyét és jogosultságát a Szervező nem vizsgálja. Abban az esetben, amennyiben valamely intézmény a Vetélkedőben történő regisztrációját utóbb hivatalos úton, a képviseletére jogosult személy útján írásban kifogásolja, úgy a Szervező az adott intézmény, illetve az ahhoz kapcsolódó csapatok regisztrációját törli és a továbbiakban az érintett intézmény csapatainak regisztrációját nem teszi lehetővé. Ebben az esetben a regisztráció törlésével az adott intézmény csapatainak az egyes fordulókban feltöltött válaszaik véglegesen törlésre kerülnek, azok más csapat/intézmény javára ismételten nem használhatók fel. Egy adott intézmény egyes csapatainak önálló törlésére lehetőség nincs.

Csapattagságot illetően a Szervező az alábbi módon korlátozza az érvényes jogosultságot: egy személy kizárólag egy csapat tagjaként regisztrálhat érvényesen. A Lebonyolító a regisztráció lezárását követően ellenőrzi, hogy az adott iskolából és az összes regisztráció figyelembe véve csak egyszer szerepelhessen egy ugyanazon személy neve a csapattagok között.

 

4.2 Fordulók és elődöntő kérdéseinek feltöltése és annak értékelése, eredmények megjelenítése

Az egyes forduló és elődöntő előtt a Szervező a Lebonyolítók közreműködésével e-mailben tájékoztatja a Csapatvezetőket, hogy fiókjukban hamarosan elérhető lesz az egyes fordulók és elődöntő kérdései. A kérdéssorokat PDF formátumban tudják majd letölteni és kinyomtatni a Csapatvezetők. A 3. pontban részletezett időtartamokban van lehetősége a csapattagoknak közösen megoldaniuk a feladatokat és aztán a végső határidőig a Csapatvezető tudja a fiókjába belépve beküldeni az egyes kérdésekre adott csapatválaszokat.

A határidőket a rendszer szigorúan kezeli, az előre meghatározott és meghirdetett időpontoktól eltérni nem tud!

A Beküldés eredményéről a Csapatvezető képernyőüzenetben kap tájékoztatást, az egyes fordulókra adott válaszait e-mail címére továbbítja a rendszer. A Beküldés módosítására utólagos lehetőség nincsen. A Beküldés gomb megnyomásával az adott válaszokat letárolja a rendszer és az értékelés szempontjából véglegesíti.

A Beküldés érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

Az egyes fordulók megoldókulcsait a Csapatvezetők a forduló lezárását követően 1 hét elteltével tudják letölteni, fiókjukba belépve, a Weboldalról. Amikor a megoldó kulcs elérhetővé válik, akkor arról e-mailben kapnak tájékoztatást a Csapatvezetők.

A csapattagok minden, a Csapatvezető általi Beküldéssel, a regisztráció során megadott csapat számára gyűjtik a pontokat, növelve ezzel a csapat összes pontszámát, amely végső pontszám a döntőbe jutást eredményezheti. A csapatpontszámok késleltetve a Weboldalon kerülnek közzétételre. Az első forduló eredményei leghamarabb a 3. forduló elindítását követő egy héten belül kerülnek nyilvánosságra. Ezt követően a harmadik forduló lezárása előtti héten a 2. forduló eredményei is megtekinthetők, majd a 3. forduló eredményei, csak a 3. forduló vége után 1 héttel lesznek láthatók. Az egyes közzétételekről e-mailben kapnak értesítést a Csapatvezetők.

A regisztrációt és a Beküldéseket nem szükséges a felhívó e-mail megkapásának pillanatában megtenni, azonban a regisztrációnak a legkésőbb 2019. november 04. 23:59:59 óráig, míg az egyes fordulók és döntő válaszait a megadott határidőig (2019. december 15. 23:59:59, 2020. január 19. 23:59:59, 2020. február 23. 23:59:59, 2020. április 22. 23:59:59) tölthetik fel érvényesen a Csapatvezetők.

Várhatóan lesznek olyan feladatok, amelyeket az online Beküldést követően, szükséges lesz el is postáznia az egyes Csapatvezetőknek. Postai cím: „Indulj el” – Seregélyesi Baptista Általános Iskola AMI – 8111 Seregélyes, Fő út 201. A leveleket ajánlott, elsőbbségi küldeményként kérjük postázni. A végső beküldési határidő, amíg a megadott címre szükséges megérkeznie a levélnek: 2020. február 28.

 

 1. Döntő:

A magyarországi csapatok közül korcsoportonként az első 15 legtöbb pontot elérő csapat juthat be (az utolsó még bejutást jelentő helyen azonos pontszám esetén mindegyik adott pontot elérő csapat bejuthat) – összesen 45+ csapat.

A seregélyesi csapatok közül korcsoportonként a 4 legtöbb pontot elérő csapat – összesen 12 csapat.

A határon túli csapatok közül, országonként, korcsoportonként a 3 legmagasabb pontszámot elért csapatok juthatnak be, akár összesen 63 csapat.

A döntőben jól teljesítő csapatokat a Szervező egy hosszú hétvégére a seregélyesi Pelikán-házban látja vendégül, melynek ottani költségeit állja, az oda-vissza utazás költségét nem. A nyeremény 2021. május 15-ig használható fel, előzetes időpont egyeztetést követően.

A nyertes csapatok neve a nyereményeik megnevezésével egyetemben a www.induljel.kektura.hu oldalon elérhetővé válik a döntőt követően.

 

 1. Nyeremények, díjak és azok átadása, illetve átvétele:

1. Vetélkedő díjazása

Helyezés Fődíj
„A”,”B”, „C” kategória első hely 2 éjszaka félpanziós ellátással a Galyatető Turista Centrum bakancsos szálláshelyén
„A”,”B”, „C” kategória második hely 2 éjszaka teljes ellátással a seregélyesi Pelikán-ház Erdei Iskolában
„A”,”B”, „C” kategória harmadik hely Tárgyjutalmak együttműködő partnereink és támogatóink jóvoltából

2. Különdíj

A vetélkedő alatt legmagasabb összesített pontszámot (3 online fordulók + online döntő) elért 5 csapat részt vehet a Balaton-felvidéken megszervezett kéktúrázáson egy később egyeztetett időpontban.

Amennyiben a nyertes csapatok közül valamely csapat nem veszi át a nyereményét postai úton és/vagy elektronikusan sem, vagy egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. a csapattagok közül egyikükről beigazolódik, hogy nem jogosult a Vetélkedőben részt venni stb.) úgy a nyertes csapat elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé. Tartaléknyertessé a soron következő legtöbb pontszámot elért csapat válhat.

A nyertes és a tartaléknyertes csapatok Csapatvezetői kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a döntőt követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Csapatvezetőre és így a csapatra nézve is jogvesztő.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem saját válaszokat küldő, nem szabályosan, nem a Verseny szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző csapatokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Vetélkedőből, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a nyertes csapatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes csapatok meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely, esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyereményeket a Szervező elsődlegesen postai úton, ennek akadályoztatása esetén elektronikusan juttatja el a Nyerteseknek

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat és erről írásban nyilatkozik a nyeremény átadás pillanatában.

 

 1. Információ a Vetélkedőről:

A hivatalos Részvételi szabály megtalálható a www.induljel.kektura.hu oldalon.

A Vetélkedő ideje alatt, illetve 2020. május 31-ig a Szervező és a Lebonyolítók információs e-mail címet (induljelegyuton@termeszetjaro.hu) üzemeltetnek, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Vetélkedő online bannereken, az MTSZ saját médiafelületein: turistamagazin.hu, termeszetjaro.hu, kektura.hu, mtsz.org, galyatetocentrum.hu honlapokon és facebook oldalaikon, a Turista Magazin októberi számában, továbbá a baptistaoktatas.hu, a baptistasegely.hu, a seregelyes.baptistaoktatas.hu valamint az Ökoiskola hálózat hírlevelében, illetve a Hazajáró című turisztikai-honismereti magazinműsor médiafelületein is meghirdetésre kerül. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztató:

Az érintettek (Csapatvezetők és a Játékban részt vevő tanulók) hozzájárulása alapján a Csapatvezetők és csapataik személyes adatait a jelen Részvételi szabály során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.), a Seregélyesi Baptista Általános Iskola AMI (székhely: 8111 Seregélyes, Fő út 201.) és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b), a továbbiakban „Adatkezelők”.

Az Adatkezelők, valamint a Lebonyolítók a Vetélkedőhöz kapcsolódóan kizárólag a Vetélkedő lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A regisztrációk alapján rögzítésre kerül a Csapatvezető által megadott adatok mindegyike (iskola telefonszáma, OM száma, iskola e-mail címe, saját név, e-mail cím és telefonszám) valamint a csapattagok által megadott adatok mindegyike (saját név, korosztály, iskola neve).

A nyertes (tartaléknyertes) által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok, pl. adószám.

A regisztrációk során megszerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel. Az adatokhoz az adatfeldolgozón kívül kizárólag az Adatkezelők férnek hozzá.

A Csapatvezető, továbbá az általa képviselt csapat tagjai részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Vetélkedő hivatalos Részvételi szabályát, valamint tudomásul veszik, hogy: 

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Csapatvezető, illetve a csapattagok a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Vetélkedőben részvétellel, a regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadására vonatkozó nyilatkozattal adja meg,
 2. az Adatkezelők díjmentesen felhasználják a Csapatvezetők és a csapattagok személyi adatait és személyes jellegű információit a Vetélkedő lebonyolítása és dokumentálása céljára;
 3. minden további, a Vetélkedőben történő részvétel során megszerzett személyes adatot (a nyertesek kivételével) az Adatkezelők és a Lebonyolító a Vetélkedő lezárását követően, de legkésőbb 2020. június 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve a nyertesek adatait,
 4. a nyertes Csapatvezetők, csapattagok és csapatok adatait a nevüknek, iskolájuknak, osztályuknak és az iskola címének megnevezésével az Adatkezelők nyilvánosságra hozhatják a Weboldalon legkésőbb 2020. augusztus 31-ig,
 5. nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Vetélkedőt népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Vetélkedővel és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve Tv-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Vetélkedővel kapcsolatos reklám anyagokban.
 6. A Szervező a nyertesek regisztráció beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2028. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Az adatkezelés célja: “Az Adatkezelők a jelen szabályzat alapján megadott személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával, a Vetélkedőben való részvétel, a Vetélkedő lebonyolítása és a Vetélkedő nyereményeinek nyertesek részére történő átadásával, az ezzel kapcsolatos számviteli előírások megtartása érdekében kezeli.

 Az Adatkezelők a Csapatvezetők, valamint a csapattagok megadott személyes adatait addig kezelik, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Azok a Csapatvezetők vagy csapattagok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik: Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.) és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b) postacímére küldött, vagy a Vetélkedő ideje alatt a induljelegyuton@termeszetjaro.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, illetőleg a borítékon, illetve a levél tárgyában „Indulj el egy úton – adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

Az érintettek tudomásul veszik, hogy a Vetélkedő időtartama alatt az adataik a törlése a Vetélkedőből való kizárást eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Csapatvezető és csapata részvételét, amelyre tekintettel Adatkezelők kijelentik, hogy kizárólag olyan adatok kezelését végzik a Vetélkedő során, amely a Vetélkedőben történő részvételhez, regisztrációhoz, nyeremények átvételéhez elengedhetetlenül szükséges, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek maradéktalan betartásával. 

Az adatok az adattulajdonos (Csapatvezető és csapattagok) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőknél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozzák az adatkezelést.

Amennyiben műszakilag megoldható, az érintettet a végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően, de legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges körülményeiről. A tájékoztatás megtörténhet oly módon is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az adatkezelő közzéteszi és erre az érintett figyelmét felhívja. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről, az érintettnek az Adatkezelők által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, továbbá az érintett által gyakorolható jogokról, illetve az adatvédelmi hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az Adatkezelők elősegítik az érintett jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül közérthető formában a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem azonos az érintettel, a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően lehet teljesíteni. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz (GDPR 77. cikk), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (GDPR 79. cikk).

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintettet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, a rendszer kizárólag a felhasználói session azonosításával kapcsolatos azonosítót tárol sütikben. A session azonosítót a rendszer perzisztensen (adatbázisban) nem tárolja, kizárólag a felhasználó session-jének idejére tartja fent. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Vetélkedő kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Vetélkedőben vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre nem válthatók és nem átruházhatók (kizárólag a nyertes csapat használhatja fel).

Az előírttól eltérő formátumú regisztrálások, Beküldések elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Vetélkedő levelező szervere által elküldött valamennyi e-mailt kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Vetélkedő lebonyolításában részt vevő cégek az egyes nyeremények tekintetében semmilyen jótállást vagy szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával, szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A Vetélkedőben a Csapatvezetőnek olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Vetélkedő ideje alatt értesíthető. Ezen felelősség a Csapatvezetőé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Vetélkedőben való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Csapatvezető, a Vetélkedő kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Vetélkedővel kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Csapatvezető által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Vetélkedőből való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Részvételi szabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Csapatvezető teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely csapat részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Vetélkedő szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a csapatot és a Csapatvezetőt azonnali hatállyal kizárja a Vetélkedőből.

Ha a Csapatvezető az egyes fordulók, döntő válaszainak beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Csapatvezetők téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Weboldal használata közbeni, vagy az egyes fordulók, döntő beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő, technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Vetélkedőbe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Vetélkedő során, a Vetélkedő esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Vetélkedő során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (63+ verzió), Mozilla Firefox (58+ verzió), Apple Safari (11+ verzió), Edge (16+ verzió) és Internet Explorer (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását! A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (63+ verzió) vagy Apple Safari (11+ verzió) böngészőkkel javasolt.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során (pl. a túranapló beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg azt. A módosításokról a csapatok és Csapatvezetők a Weboldalon értesülhetnek.

A Szervező valamennyi, a Vetélkedővel kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

Szervező, Lebonyolítók a változás jogát fenntartják.

Budapest, 2019. március 24.

Szervező

Új versenyleírás összehasonlítással letöltése >>